06.06.2023

ADRB Tanıtım Buroşürü

              Aile ve Dinî Rehberlik Büro/Merkezlerinin tanıtılması ve gerçekleştirilen faaliyetlere
katılımın artırılmasını sağlamak amacıyla 2017 yılından itibaren büro hizmetlerinde kullanılan
tanıtım broşürü yeniden tasarlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.